Geçmişten günümüze kadar taşınan en ilginç batıl inançlar

Batıl inançlar ilk çağlardan itibaren toplumların günlük yaşantısını etkileyen düşünceler ve davranışlardır. Kültürel bir miras gibi nesilden nesile taşınan bu inançların çoğunda doğaüstü inanışlar yatar. Bu yazımızda geçmişten günümüze kadar taşınan en ilginç batıl inançlar hakkında yaptığımız araştırmaları derledik.


Geçmişten günümüze kadar taşınan en ilginç batıl inançlar

En ilginç batıl inançlar çeşitli coğrafyaların kültürüne sızmış, kaynağı belli olmayan inanışlardır. Çoğu insan bu inanışının nedenini açıklayamaz. Nereden geldiğini bilmez. Ancak inanmaya devam ederler ve hatta kimileri batıl inançlarını tartışmaya bile açmaz.

Geçmişten Gelen En Tuhaf Batıl İnançlar

Geçmişten gelen en tuhaf batıl inançlar incelendiğinde kökeninde paganizm olduğu görülüyor. Doğaüstü inanışların olduğu, olağanüstü doğa olayları ve doğa figürlerini içine alan bu sistem ana hatlarını koruyarak, tüm toplumlarda yer bulmuştur. İşte o inanışlar…

Kamburluk

Bu tuhaf batıl inanca göre kambur kadına dokunmak uğursuzluk sayılırken, kambur erkeğe dokunmak uğur getiriyor.

Tırnak kesme

En tuhaf batıl inançlar arasında geceleri tırnak kesmeme inancını eklemesek olmazdı. Geceleri tırnak kesenler şeytanı çağırırlar. Bu yüzden gece tırnak kesilmez.

Ay

Eski batıl inançlarda ay tanrıça olarak kabul edilir ve ona şükür duası edilirdi. Bunun yanı sıra ay göründüğünde altın ve gümüş gibi değerli bir madene bakılırsa, zenginlik getireceğini düşünen hala birçok insan var.

Tükürmek

Nazara karşı duanın ardından üç defa tükürmek nazarın kovulmasını hızlandırır.

Tuz

Yemek masasına dökülen tuz uğursuzluk getirir. Uğursuzluğu bozmak için omuzdan arkaya doğru 3 kez tuz dökülür.

4 yapraklı yonca

Çok zor bulunan bu yonca özellikle Hıristiyan dünyasında kutsal sayılır. Kurutulduktan sonra kitap veya defter arasında saklanır. Böylelikle uzun yıllar mutluluk ve şansın kendisini bulacağını düşünür.

Tavşan ayakları

Tavşan ayaklarını evinde saklayan ve bunun şans getireceğine inanan insanlar, en ilginç batıl inançlar konusunda acımasız davranmışlardır.

Ayakkabı

Evden çıkarken yanlış ayakkabıyı giymeye çalışmak, o günün kötü geçeceğinin bir işareti kabul edilirdi.

Bıçak

Ucu karşıya dönük olacak şekilde doğrudan bıçak vermek kavga ve gürültü olacağının habercisi sayılırdı. Bunun olmaması için karşı taraftan değeri düşük bir bozuk para alınırdı.

Nal

Satın almadan bulunan bir nal, o günün uğuru sayılırdı. Nal, ömür boyu evin bir köşesinde saklanırdı. İngiliz kültüründe bu batıl inanç hâlâ devam ediyor.

Tahtaya vurmak

En ilginç batıl inançlar sıralamasında üç kez tahtaya vuranları çok görmüş olacağınızı tahmin ediyoruz. Bu yaygın inanışı ülkemizde de görmek mümkün. Üç kez kulak memesi çekmek veya tahtaya vurmak, nazar kovucu ve başımdan defolsun manalarına geliyor.

Yüzük

Bu batıl inanışa göre bekâr genç kızlara yüzük hediye edilmez. Aksi takdirde evlenmesi engellenir.

Baykuş

Eskiden gelen bu batıl inanışta evin çatısına konan baykuş uğursuzluk getirir. Ayrıca kötü haberin gelmek üzere olduğu düşünülür.

Terlik

Terlik ters dönerse uğursuzluk getirir. Bunu bozmak için terlik ya düzeltilir ya da diğeri de ters çevrilir.

Çatlak

Duvar çatlağı şansızlık, taş çatlağı şans getirir. Mercan çatlarsa eğer yakında evlilik vardır.

Süpürge

Süpürge yanlışlıkla birisinin ayağına değdiğinde onun kısmeti kapanır.

Nazar boncuğu

Ülkemizde yaygın olan bu inanışı göre, nazar boncuğu takarak veya evde görünen bir yere asarak tüm nazarlardan korunur. Kem gözleri kovar.

Kara kedi

Kara kedi gören birinin günü kötü geçer. Bu batıl inanç Mısır’a kadar uzanıyor. Kara kedinin büyü yapacağına bile inananlar olmuştur. Onlara göre kara kedi bir şeytandır.

Ayna kırılması

Çok eski tarihlerde ayna kıran ev çalışanları yedi sene hapis cezasına çarptırılırdı. Bu batıl inanç günümüzde hala devam ediyor. Ayna kırılması kötü şans getiriyor.

Merdiven altından geçmek

En tuhaf batıl inançlar listesinde merdivenler var. Merdiven altından geçilmesi uğursuzluk sayılıyor. Eğer geçmek zorunda kalınırsa sek sek atlayarak geçilmeli ve elle boynuz işareti yapılmalıdır. Yoksa o gün mutlaka kötü bir şey yaşanacaktır.


0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar

Yorum